Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Housing

Housing contruction and investment company

vi en

Tầm nhìn

Housing mong muốn trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đem lại giá trị cho khách hàng. Đồng thời, Housing cũng mong muốn đem lại cho mọi thành viên của mình điều kiện phát triển thuận lợi nhất về tài năng, một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần và góp phần hưng thịnh quốc gia!

 

Giá trị cơ bản

housing icon01
  • enlightened Con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của Housing
  • enlightened Đoàn kết, hợp tác, tính kỷ luật cao, tác phong công nghiệp là yếu tố tạo nên văn hoá của Housing
  • enlightened Chất lượng sản phẩm, dịch vụ là nền tảng của sự phát triển công ty
  • enlightened Lợi nhuận là yêu cầu sống còn của sự tồn tại và tăng trưởng
  • enlightened Góp phần xây dựng quốc gia là mong muốn của Housing

 

Những nguyên tắc định hướng

housing icon02
  • enlightened Khách hàng là trung tâm, là đối tượng phục vụ quan trọng nhất
  • enlightened Chất lượng sản phẩm, thời gian thực hiện thoả mãn yêu cầu khách hàng là ưu tiên số 1
  • enlightened Liên tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng cải tiến đổi mới là vấn đề cốt yếu để thành công
  • enlightened Đoàn kết, kỷ luật tạo nên sức mạnh tổng hợp của Housing
  • enlightened Hợp tác rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực nhằm học hỏi nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
 
 
TOP