Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Housing

Housing contruction and investment company

vi en
img 1679

6 tháng đầu năm 2012 Công đoàn nhìn lại…

15:24 | 08/10/2014

Năm 2012 với biết bao khó khăn thử thách đối với các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh.

 
TOP