Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Housing

Housing contruction and investment company

vi en

Ý nghĩa biểu tượng HOUSING

 

Hỡi những anh em HOUSING
Hãy phấn đấu vì cùng một biểu tượng
Nền cờ trắng logo thể hiện tình ĐOÀN KẾT
ĐỎ - Thịnh Vượng, ĐEN - Sức Mạnh dưới một mái nhà

Hãy gắng lên
" Trước là để cho mình
Sau là Tổ quốc, Gia đình cậy trông" 

Hỡi anh em cùng một chí hướng
Hãy Đoàn kết lại như biểu tượng HOUSING 

Tổng Giám đốc
Nguyễn Thế Tài

 

logo png

 

logo e

 

Files to Download: 
EPS format 
PNG format
 

 
TOP