Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Housing

Housing contruction and investment company

vi en

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Công đoàn Housing được thành lập năm 2008 chịu sự quản lý trực tiếp của công đoàn cấp cơ sở của thành phố Hà Nội. Công đoàn Housing có các quyền và nghĩa vụ theo luật định, được tổ chức và hoạt động theo luật Công đoàn và điều lệ công đoàn Việt Nam

 

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

 

Trong quá trình hoạt động, công đoàn Housing luôn nhất quán quan điểm phải thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên Housing tham gia các phong trào thi đua trong việc xây dựng công ty và gia tăng năng suất lao động. Tất cả các hoạt động phải đạt được mục tiêu là xây dựng công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Housing phát triển bền vững, sớm trở thành tập đoàn vững mạnh theo như sứ mệnh đã đề ra.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

Công đoàn công ty Housing có chức năng đại diện chăm lo và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; động viên cán bộ công nhân viên thực hiện phong trào thi đua, gia tăng năng suất.


Tổ chức vận động toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia quản lý doanh nghiệp, đóng góp ý kiến xây dựng tác phong làm việc, văn hoá công ty.


Tổ chức đại hội cán bộ công nhân viên chức, đại diện ký thoả ước lao động tập thể, hướng dẫn người lao động về hợp đồng lao động, cử người tham gia giải quyết các quyền lợi cho người lao động trong công ty, thay mặt cán bộ công nhân viên đề xuất cải thiện giờ làm, nâng cao đời sống cho người lao động.


Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, chế độ về lao động theo quy định của pháp luật.


Giáo dục nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ công nhân viên, tổ chức các hoạt động xã hội.


Phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

 

img 1679

6 tháng đầu năm 2012 Công đoàn nhìn lại…

Năm 2012 với biết bao khó khăn thử thách đối với các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh.

 
TOP