Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Housing

Housing contruction and investment company

vi en

Chúc mừng Chi bộ Housing

Mọi người phấn khởi đồng tình rất cao

Từ nay đơn vị tự hào

Có Đảng lãnh đạo phong trào đi lên

Chi bộ vững mạnh trung kiên

Housing ngày một vững bền dài lâu 

Đảng viên gương mẫu đầu tàu

Trên dưới đoàn kết trước sau một lòng

Công trình liên tiếp thành công

Housing vững mạnh thành đồng tương lai. .../

 

Hà Nội 01/01/2010

Trần Hoàng

Nhân ngày thành lập Chi bộ Đảng*---- 

Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Housing ngày 18 – 12 - 2009.

 

 

nen 1

Chi bộ Housing ngày một lớn mạnh

Ngày 05/9/2012 Chi bộ Housing tổ chức họp giao ban chi bộ thường kỳ quý 3/2012. Tham dự họp có 06 đ/c đảng viên trong chi bộ về dự họp đầy đủ.

nen

Công tác phát triển đảng sáu tháng đầu năm 2012

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy phường Quan Hoa, Ban lãnh đạo Công ty. Sáu tháng đầu năm 2012 Chi bộ Housing đã bám sát vào Nghị quyết và nhiệm vụ của Đảng ủy phường Quan Hoa triển khai, chú trọng quan tâm giáo dục tư tưởng đạo đức tác phong và lập trường kiên định trong hàng ngũ đảng viên.

 
TOP