Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Housing

Housing contruction and investment company

vi en
img 1679

6 tháng đầu năm 2012 Công đoàn nhìn lại…

Năm 2012 với biết bao khó khăn thử thách đối với các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh.

nen 1

Chi bộ Housing ngày một lớn mạnh

Ngày 05/9/2012 Chi bộ Housing tổ chức họp giao ban chi bộ thường kỳ quý 3/2012. Tham dự họp có 06 đ/c đảng viên trong chi bộ về dự họp đầy đủ.

nen

Công tác phát triển đảng sáu tháng đầu năm 2012

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy phường Quan Hoa, Ban lãnh đạo Công ty. Sáu tháng đầu năm 2012 Chi bộ Housing đã bám sát vào Nghị quyết và nhiệm vụ của Đảng ủy phường Quan Hoa triển khai, chú trọng quan tâm giáo dục tư tưởng đạo đức tác phong và lập trường kiên định trong hàng ngũ đảng viên.

 
TOP