Thi công hoàn thiện tòa nhà A10 - Foxconn

housing foxconn1 240 115

housing foxconn1 240 115

Thi công và hoàn thiện nhiều hạng mục công trình thuộc tòa nhà A10, Đồng Vàng, Bắc Giang.