Nhà máy sản xuất BBraun

zander01 240 115

zander01 240 115

Nhà máy sản xuất thiết bị y tế BBraun

BBraun là tập đoàn lớn của Đức nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị y tế tại Việt Nam là một dự án xây dựng lớn, được đánh giá là một dự án phức tạp, nhiều hạng mục đòi hỏi rất khắt khe về quy trình kỹ thuật, yêu cầu chất lượng cũng như an toàn lao động ở mức độ cao nhất. Housing tham gia dự án này với tư cách là nhà thầu thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng, được tin tưởng có đủ năng lực để đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng công trình và làm hài lòng chủ đầu tư.

zander06

zander04

zander03

zander04

zander05