Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Housing

Housing contruction and investment company

vi en
Luôn luôn tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng!

 

Cam kết của lãnh đạo:

 

 • Chỉ cung cấp những sản phẩm có chất lượng phù hợp với những yêu cầu đã thống nhất với khách hàng.
 •  
 • Không ngừng nâng cao chất lượng hệ thống quản lý và chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng.
 •  
 • Nhận biết và cung cấp đầy đủ các nguồn lực ( nhân lực, vật lực...) để đảm bảo thực hiện có hiệu qủa hệ thống quản lý chất lượng.
 • Khách hàng là lâu dài chứ không chỉ gặp một lần.

 

Các giải pháp để thực hiện chính sách chất lượng:

 

 • Đảm bảo chính sách chất lượng của Công ty và cam kết của lãnh đạo được mọi người hiểu, thực hiện và duy trì.
 •  
 • Thường xuyên quan hệ chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ.
 •  
 • Thực hiện đào tạo nâng cao kiến thức cho mọi thành viên trong công ty để họ có đủ trình độ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không ngừng cải tiến công việc của mình

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2008 
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HOUSING
Tổng Giám đốc đã ký


sign
 
TOP