Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Housing

Housing contruction and investment company

vi en

Housing là tập đoàn hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Đối với chúng tôi con người là nguồn tài sản vô giá. Vì vậy chung tôi quan niệm vấn đề an toàn lao động phải được ưu tiên hàng đầu do đó ngay từ khi mới thành lập chúng tôi đã có chính sách rất rõ ràng trong vấn đề an toàn vệ sinh lao động. Chính sách an toàn vệ sinh lao động của Housing là các hoạt động thi công trên tất cả các công trình phải an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của tập đoàn.

 

Hệ thống an toàn lao động của Housing được triển khai một cách toàn diện trong toàn bộ tập đoàn, được tổ chức từ trên công ty cho tới tất cả các tổ đội trên công trường, từ lãnh đạo cao nhất cho đến từng công nhân người lao động. Hệ thống này được triển khai ngoài việc nhờ vào sự quan tâm chặt chẽ đến biện pháp thi công, thiết bị đảm bảo, sự huấn luyện đầy đủ mà nó còn thiết thực hiện quả thông qua tính cưỡng chế trong việc tuân thủ các nội quy nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

 

Mục tiêu của chính sách này là đảm bảo cho tất cả các lực lượng lao động trong toàn tập đoàn áp dụng nhằm tạo trong toàn thể người lao động có môi trường làm việc an toàn, hiệu quả đảm bảo vệ sinh môi trường trong công việc cũng như xung quanh.

 

Bất cứ ai trong Tập đoàn Housing đều phải có trách nhiệm thực hiện một cách nghiêm túc chính sách an toàn vệ sinh lao động theo như tiêu chuẩn và quy định đã đề ra.

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2010 
Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng HOUSING
Tổng Giám đốc đã ký


sign

 


 

TỔ CHỨC VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI HOUSING

  • Ban an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại Tập đoàn: Gồm trưởng ban, phó ban và các chuyên viên về an toàn vệ sinh lao động
  • Các tiểu ban tại các dự án: Bao gồm đứng đầu các tiểu ban , cán bộ an toàn tại các tiểu ban, các thành phần tham gia.
  • Tiểu ban an toàn vệ sinh lao động và cháy nổ tại tòa nhà: Đứng đầu tiểu ban là trưởng ban và các cán bộ nhân viên trong ban quản lý tòa nhà
  • Tiểu ban an toàn lao động tại văn phòng làm việc: Đứng đầu tiểu ban là chánh văn phòng, cán bộ trong văn phòng
 
TOP